Pravidlá

Nezabudnite si prečítať aj súvisiaci dokument: Podmienky spracúvania osobných údajov.

V podmienkach sú prehľadne obsiahnuté pravidlá pre používateľov služieb, poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.za-odvoz.sk (ďalej len „server“) a aplikácií pre iOS a Android (ďalej len „aplikácie“). 

Všeobecné pravidlá serveru a aplikácie za-odvoz.sk

- Prevádzkovateľ portálu za-odvoz.sk nenesie zodpovednosť za celkový obsah uverejnených inzerátov, vrátane video súborov a publikovaných fotografií.
- Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov tretími stranami.
- Prevádzkovateľ plní iba funkciu sprostredkovateľa obchodu, ale nenesie zodpovednosť za samostatný obchod.
- Prevádzkovateľ môže vykonávať na portáli zmeny a úpravy bez predchádzajúceho súhlasu alebo upozornenia užívateľa.
- Prevádzkovateľ nemá žiadne povinnosti voči užívateľovi, ak nie je ustanovené inak.
- Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť inzertnej stránky, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertnú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb inzertnej stránky, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.
- Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzertnej stránky a inzerátov, ktoré boli pridané užívateľom legálnou, či nelegálnou cestou a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb užívateľmi či tretími osobami.
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať nutné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť z inzercie, ktorý bol zaradený do nesprávnej kategórie, bol zvolený nesprávny typ inzerátu ako aj pri podozrení, že inzerát porušuje pravidlá, podmienky a zákazy portálu za-odvoz.sk, alebo je v rozpore s platnými zákonmi SR alebo dobrými mravmi.
- Aplikácie zobrazujú len ponuky typu Darujem za odvoz ( Inzeráty typu ...za poštovné - Hľadám - Vymením nebudú v aplikácii zobrazené)
- Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri porušení pravidiel zmazať inzeráty zadávateľa a zrušiť alebo zablokovať jeho účet.

 

Na darovacom portáli a v aplikácii za-odvoz.sk je zakázaná inzercia

- tovaru a služieb nesúvisiacich s témou webstránky
- výrobkov po dátume spotreby
- cigariet, e-cigariet, tabaku, alkoholu
- kde podmienkou darovania je kúpa alebo prenájom tovaru alebo služieb
- neobmedzeného množstva a podozrenie na neobmedzené množstvo ponúkaného tovaru
- nič nehovoriacich inzerátov typu hľadám všetko, darujem všetko
- opakované pridávanie toho istého inzerátu za účelom "topovania"
- podnikateľskej činnosti alebo služieb
- predávať a pridávať inzeráty s cenou
- pridávať inzeráty s ponukou na kúpu
- pýtať peniaze v akejkoľvek forme
- skrytý predaj tovaru a služieb
- erotických inzerátov, erotických pomôcok alebo služieb
- propagujúca politické strany, predstaviteľov politických strán a politické názory

 

Pravidlá inzerovania pre inzerentov

- Pred zadaním inzerátu (alebo zároveň pri zadávaní inzerátu) sa musí zadávateľ zaregistrovať. Údaje musia byť pravdivé.
- Všetky služby inzercie na za-odvoz.sk sú poskytované zdarma.
- Zadávateľ plne zodpovedá za celkový obsah uverejnených inzerátov, vrátane video súborov a publikovaných fotografií.
- Zadávateľ je povinný inzerovať konkrétny predmet.
- Nie je povolené pridávať inzeráty s cenou, predávať, ani pridávať inzeráty s ponukou na kúpu, alebo pýtať peniaze v akejkoľvek forme.
- K inzerátom je povolené pridávať len skutočné fotografie, nie je povolené pridávať ilustračné obrázky ani pridávať obrázky, fotografie, alebo inú grafiku, ktorá obsahuje text slúžiaci len na zviditelnenie inzerátu.
- Zadávateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade zo zákonmi SR.
- Zadávateľ inzercie môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR.
- Zadávateľ inzercie je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Súkromných inzerentov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.
- Zadávateľ inzercie nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou.
- Zadávateľ inzercie nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná.
- Zadávateľ inzercie je povinný vymazať svoj neaktuálny inzerát.
- Zadávateľ inzercie musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.
- Zadávateľ inzercie registráciou v systéme za-odvoz.sk súhlasí zo zverejnením vlastných kontaktov.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia.