Nezabudnite si prečítať aj súvisiaci dokument: Všeobecné obchodné podmienky.

 

Úvodné ustanovenia

V podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb, poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.za-odvoz.sk (ďalej len „server“) a aplikácií Darujem za odvoz pre iOS a Android (ďalej len „aplikácie“).

Server a aplikácie sú prevádzkované fyzickou osobou Michal Novotník, IČO: 44617925, so sídlom v Revúcej (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorý tak pôsobí ako správca osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú dostupné na kontaktnej stránke

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

Účel a podmienky spracovania osobných údajov

Aktívnym potvrdením súhlasu s podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby
a, potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne
b, súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
c, slobodne udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely uvedené v podmienkach v súlade s nariadením a zákonom.

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom používania a trvania konkrétnej služby prevádzkovateľa, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požadujete prístup, ako aj na uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie požadovanej služby, aby sme Vám mohli poskytovať služby o ktoré ste prejavili záujem a aby sme mohli zabezpečiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb a tým aj Vašich údajov.

Poskytovanie služby serveru a aplikácie zahŕňa napr. :
- Možnosť registrácie a prihlásenia. 
- Možnosť vkladať inzeráty.
- Možnosť upravovať a mazať inzeráty.
- Možnosť získania prehľadu inzerátov v sekcii Moje inzeráty.
- Možnosť nastavenia profilu inzercie v sekci Môj profil
- Umožnenie kontaktu inzerentov pomocou kontaktného formulára.

Vaše údaje ďalej spracúvame na účely úzko spojenými s používaním služieb:
- Zobrazovanie iba reklám na základe záujmov návštevníka Servera.
- Vykonávanie analýz a meraní - Prevádzkovateľ zisťuje napríklad návštevnosť Servera, počet prezretých stránok, typ zariadenia, čas strávených na stránkach... Tieto údaje sú zbierané pomocou anonymizovaných dát.
- Vykonávanie priameho marketingu - ide najmä o zasielanie obchodných oznámení a newsletterov.
- Analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám.
- Zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného na uverejnenú e-mailovú adresu.
- Plnenie ostatných zákonných povinností - napr. Poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom verejnej moci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Spracovávame predovšetkým osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb, resp. uzatvorenie zmluvy o užívaní tejto služby. Ide o údaje, ktoré nám oznámite pri vkladaní inzerátu do servera: 
- Meno,
- Priezvisko (nepovinný údaj),
- lokalita (miesto odovzdania tovaru),
- e-mailová adresa,
- telefón (nepovinný údaj),
- údaje o prihlásení na zaregistrované konto,

Ďalej spracovávame tiež údaje, ktoré od Vás získame tým, že používate naše služby:
- IP adresa 
- údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality
- súbory cookies. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke zásad používania súborov cookie, umiestnené na stránke cookies
- sociálny login
K zaregistrovaniu a prihláseniu na svoj zákaznícky účet môžete taktiež využiť možnosť autentizácie prostredníctvom Vášho existujúceho profilu na niektorých z nasledovných sociálnych sietí: Facebook, Google, a následne vykonať konečné zaregistrovanie alebo prihlásenie.
Predtým, ako bude vytvorené spojenie s poskytovateľom, musíte výslovne súhlasiť so spracovaním a odovzdaním nižšie uvedených osobných údajov.
Kliknutím na príslušný symbol sa otvorí nové okno (tzv. aplikácia), v ktorom sa musíte prihlásiť s použitím svojich prihlasovacích údajov pre danú sociálnu sieť. Potom, čo ste sa úspešne prihlásili, Vám príslušná sociálna sieť oznámi, ktoré osobné údaje nám budú odovzdané pre autorizáciu ako súčasť procesu registrácie alebo prihlásenia. Pokiaľ ste s týmto dátovým prenosom súhlasili, budú polia, ktoré požadujeme pre registráciu vyplnené odovzdanými osobnými údajmi. Informácie, ktoré požadujeme pre registráciu alebo prihlásenie sú: Vaše meno a Vaša e-mailová adresa.
Až po udelení Vášho výslovného súhlasu s použitím odovzdaných a požadovaných osobných údajov budeme Vaše osobné údaje uchovávať a využívať pre účely uvedené v tejto politike o ochrane súkromia. Nad rámec procesu autorizácie nebude vytvorené žiadne spojenie medzi Vašim účtom pre zvolenú registráciu vytvoreným u nás a Vašim účtom na príslušnej sociálnej sieti.
Autorizačný proces pre registráciu a prihlásenie vyžaduje odovzdanie Vašej IP adresy prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť účel a rozsah zhromažďovania osobných údajov a ďalšie spracovanie týchto osobných údajov príslušným poskytovateľom danej sociálnej siete.
Pre viac informácii si prosím prečítajte informáciu o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php viac informácii o zhromažďovaní údajov:  http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications taktiež aj http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=sk.

Právny základ spracúvania

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky portálu a optimalizácií jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením užívateľského konta. Plnenie zmluvy, v prípade, že sa jedná o využívanie služieb serveru, teda služieb, ktoré ste začali cielene užívať (vloženie inzerátu, registrácia, kontaktovanie inzerentov, kontaktovanie prevádzkovateľa, používanie aplikácie a webstránok).
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa - daný záujmom na ochrane našich práv, archivácia pre prípad nutnosti poskytnutia súčinnosti s orgánom činným v trestnom konaní, spracovaním na štatistické účely, meranie návštevnosti, analýze Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym preferenciám, zlepšovanie obsahu našich stránok a ich vývoji, zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete a na priamy marketing.
Plnenie zákonných požiadaviek - predchádzanie deliktov.

Zoznam spracovateľov

Prevádzkovateľ je oprávnený využiť služby spracovateľov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie služieb.
Ide o tieto kategórie:
- Poskytovatelia analytických nástrojov.
- Prevádzkovatelia reklamných systémov.
- Osoby, ktorá riadi technickú prevádzku služby.
- V určitých prípadoch sme tiež povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

Dĺžka spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame podľa účelu ich spracovania po takto uvedenú dobu:
- Evidencia vložených inzerátov - osobné údaje sú u vložených inzerátov uchované po dobu ich publikácie vo verejnej časti bazáru maximálne 1 rok a následne ešte 1 rok po ich odstránení. (Viac informácií o lehotách, priebehu a možnostiach odstránenia inzerátu nájdete v pravidlách inzercie umiestnených na stránke Všeobecné obchodné podmienky
- Zobrazovanie iba reklám na základe záujmov návštevníka serveru - max. 14 mesiacov
- Vykonávanie analýz a meraní - max. 14 mesiacov
- Údaje získané v súvislosti so zaslaním Vášho dotazu - max. 5 rokov

Právo na vymazanie ('právo byť zabudnutý')

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu z viacerých dôvodov, vrátane situácií, keď osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromažďované alebo spracovávané, ste odvolali svoj súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje iný právny dôvod pre spracovanie, alebo ste namietli proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevážne oprávnené dôvody pre spracovanie.
Žiadosť o vymazanie údajov môžete zaslať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V žiadosti uveďte svoje meno alebo používateľské meno, ktoré ste použili pri registrácii, a e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom, aby sme mohli vašu žiadosť správne identifikovať a spracovať. Pri prijatí žiadosti o vymazanie údajov budeme postupovať bez zbytočného odkladu a vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod pre ich uchovávanie, napríklad dodržiavanie zákonných povinností, riešenie sporov alebo uplatňovanie našich zmluvných práv a povinností.

Práva dotknutých osôb

- Máte právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
- Máte právo požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov.
- Máte právo vyžiadať si u prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
- Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.
- Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.
- Máte právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania osobných údajov, prípadne vymazanie osobných údajov
- V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov máte právo obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo prevádzkovateľovi a to elektronickým formulárom dostupným na webovej lokalite www.za-odvoz.sk, prípadne priamo prostredníctvom emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.